Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2013

miloszzz
3161 6aa7 420
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
miloszzz

Mam jeszcze tyle pięknych planów do spieprzenia.

— malutkizaczarowanyswiat
Reposted fromoutoflove outoflove
miloszzz
3526 120a 420
Reposted fromniewiastqa niewiastqa
miloszzz
Tęsknota za czymś lepszym wciąż buduje wiosnę.  
— Lont
Reposted fromadriannak adriannak
miloszzz
Najważniejsze na diecie jest by wieczorem zasnąć, zanim się zechce żreć.
Reposted fromtreasurePL treasurePL

February 01 2013

miloszzz
Czuję się AINTERNETOWY. Odciąłem się od facebooka, gadu gadu i innych portali. Jest mi z tym dobrze, oddaję się życiu. Nigdy nie jest łatwo, ale warto próbować by złapać szczęście. Było trudno, wiele ścieżek zostało zatartych, wiele znajomości zostało mi tylko w głowię. Chce zapanować nad sobą i tym co czuję do siebie i świata. Miłość odłożyłem na półkę , bo wiem, że na nią nie czas. Biologia, Anatomia, Biologia, Anatomia- szkoła, studia, Ja. 

Podjęliśmy kroki, które były dla nas trudne. Przeszliśmy wiele krętych dróg, ale czas zamknąć jeden rozdział by móc rozpocząć drugi. 
Z utęsknieniem odliczam dni do wiosny, będzie pięknie, zobaczycie!

M.
Reposted bygoszko goszko
miloszzz
4850 2b56 420
Reposted frombialetulipany bialetulipany viawiks wiks
miloszzz
4114 f694 420
Reposted fromHiDonut HiDonut vianieprzytomny nieprzytomny
miloszzz
miloszzz
1344 4ca9 420

January 28 2013

miloszzz
0311 0dac 420
miloszzz

Idę na balkon w ręku szlug, telefon w drugiej. 
Napisałbym do Ciebie, ale jakoś brakuje słów. 
Zadzwoniłbym do Ciebie ale wiem, że tego nie chcesz, 
wybełkotał, że Cię kocham, 
tu jest źle i serio tęsknie

miloszzz
Tak mi się bez Ciebie nudzi, tak mi się nic nie podoba.
miloszzz
0125 cd19
miloszzz
Reposted byslomiak slomiak
miloszzz
We’re like diamonds in the sky.

January 05 2013

miloszzz
w poślizgu czystości łapię swój oddech i jest mi z tym dobrze.
miloszzz
9839 0aae 420
lovesrove.
miloszzz
9782 730f 420
Reposted byodulekkocurek odulekkocurek
miloszzz
Ja też czasem myślę,
o sensie życia pod prysznicem.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl